Blog

Оголување на коренот на забот

Како резултат на запаление на небцето – гингивата во структурата на гингивата се случуваат дегенеративно дистрифични процеси . Се случува уништувања на другите ткива на пародонциумот , гингива , цемент , периодонциум и алвеолна коска . Овие промени се доживотни и неповратни . Како резултат на овие процеси гингивата се топи исчезнува и забот станува…

Парадонтопатија

Парадонтопатија преставува заболување на потпорното ткиво на забите односно ткивото што го држи забот прицврстен во коската . Погледај Фотографија 1 , 2. Општо прифатена дефиниција е дека пардонтопатијата е мултифакторална заболување која се комплекува со не навремено и не содветно лекување и превенција . Болестите на пардонтот се спори и неприметни , а првите…

Субгингивални конкремент (под венецот на непцето забен камен

Тоа се тврди црни наслаги кој ѕиркаат под воспалените непца – гигиви и цврсто залепени за забот во пределот на парадонталниот џеб . Се јавуваат после појавата на парадонталниот џеб , се ствараат со минерализација на забниот плак и секогаш се потемни од забниот камен . Во својот состав имаат соединенија на железо кое се…

Парадонтални џебови и гној на џебовите

Парадонталните џебови се најважен знак за појавата на Парадентопатијата, тоа е патолошка промена која настанува со нарушување на херметичноста на врската на забот и непцето – гингивата односно зголемување на овој простор како резултат на разорување на парадонталните ткива. Микроорганизмите – бактериите од забниот плак навлегуваат во меките ткива и започнува воспаление на периодентален лигамент…

Воспаленије на гингвината (небцето на забот) – Гингвитис

Првите симптоми за појава на ПАРАДОНТОПАТИЈА е воспаление на непцето на забот – Гингвитис . Причина за појава на хроничен гингвитис е забниот плак , оној плак ( микроорганизмите во него ) кој постојано се ствара по забите особено на границата на забот и непцето на забот . Кога ќе се наруши херметичноста на забот…

Превенција од појава на кариес

Превенцијата од појава на кариес е секојдневно и квалитетно одржување на личната забна хигиена со користење на забен конец , да се внимава на исхраната посебно да не се консумира храна меѓу оброци ( така наречени грицкања ) , пратење на појава на кариес со редовни стоматолошки прегледи и чистење на забите . Користење на…

Кариес

Кариес е хронично заболување на тврдите забни ткива кое доведува до разорување на забот . Неговата појава почнува на површината на забот во најголем случај на гризната површина на забот со разградување – деминерализација на глеѓот и прогресивно се шири во длабочина и ширина напаѓајки ги и останатите структури на забното ткиво погледај фотографија 1…

Детска стоматологија

Децата имаат 20 млечни заби , централен секач , страничен секач , очник ( канин ) , прв катник и втор катник : погледај фотографија 1 . Пробивањето на првото запче започнува на 5 – 6 месеци од неговото раѓање. Останатите заби се појавуваат во определен ред и на возраст од 2,5 – 3 години…

Зошто треба да се лекуваат млечните заби кај децата

Млечните заби се времени заби. Зошто е потребно да се ЛЕКУВААТ , тие и така откако ќе се извадат ќе бидат заменети со постојани – трајни заби ? Постојат пет основни причини зошто млечните заби кај децата треба да бидат зачувани и лекувани а тоа се : проблеми при исхраната проблеми при говорот естетски проблеми ризик…

Спречето го кариесот кај децата со правилна исхрана

Некој деца имаат многу расипливи заби а некој ни малку. Се уште не се знае кој се фактори влијаат на здравјето на забите, но она што сигурно се знае е дека многу е битна исхраната на трудницата и исхраната на детето потоа . Наследниот фактор има важна улога. Млечните заби се формираат уште пред раѓање…

Color Skin

Nav Mode